image

2018-06-13 - Johan Stjernberg

Då var det dags igen....

Eksta spänner bågen ytterligare och Box of Energy genomför installation av två boxar för det nybyggda området Tölö ängar.

Populationen av energilager som lagrar solel i Kungsbacka växer. Eksta genomför just nu byggnation av Tölö ängar och här installeras solceller, solfångare och energilager för att minimera energikostnaderna.

Box of Energy har fått i uppdrag att installera två stycken PRO 10 som skall samverka med solcellerna för att ta om hand om överskottsenergi som annars hade skickats ut på elnätet. Överskottsenergin används för att driva elförbrukningen hos hyresgäster nattetid.
Installationen görs av box of Energys partner i Kungsbacka Effecta Energy solutions.

Resultatet blir... Mindre el som köps från elnätet, reducerad klimatpåverkan och en riktigt go känsla av att vara självförsörjande.

Detta är klimatsmart på riktigt!

Vill du också ta nästa steg och få denna goa känsla, kontakta oss så tar vi steget ihop.
Soliga hälsningar
Team box of Energy